Dansk

Vi er stolte af at lancere vores banebrydende system til produktion af insektprotein og fedt til fødevarer, pet food, akvakultur og landbrugsdyr. Systemet er en omkostningseffektiv modulløsning, der er hurtig at bygge og transportere globalt. Modulerne er baseret på genanvendte shippingcontainere, der omdannes til produktionsenheder, som kan sættes op uden behov for bygninger. I modulerne opdrættes larver af black soldier fly. De vokser meget hurtigt, er rige på protein og fedt og fodres med organiske bi- og restprodukter fra fødevareindustrien, madaffald, husdyrgødning og andre biprodukter fra landbruget. 

Systemet er beskyttet med patenter i store markeder som USA, Kina, Indien og EU samt i en række yderligere lande i Asien, Mellemøsten, Afrika og Sydamerika, og vi gør nu klar til at introducere vores system i en franchisemodel.

I Insectum ser vi frem til de kommende år, og vi glæder os til at skabe stærke forretninger sammen med franchisepartnere rundt om i verden. Franchisetagere, der deler vores ønsker om at gøre en positiv forskel for klimaet, miljøet, fødevaresystemet, samtidig med at samme forretning tjener penge, er velkomne til at kontakte os for at høre om mulighederne for at blive en del af vores koncept.

Deutsch

Wir sind stolz darauf, unser bahnbrechendes System zur Produktion von Insektenprotein und Fett für Lebensmittel, Tiernahrung, Aquakultur und Nutztiere zu präsentieren. Das System ist eine kostengünstige modulare Lösung, die schnell weltweit aufgebaut und transportiert werden kann. Die Module basieren auf recycelten Frachtcontainern, die zu Produktionseinheiten umgewandelt werden und ohne den Bedarf von Gebäuden aufgestellt werden können. Innerhalb der Module werden Larven der Soldatenfliege gezüchtet. Sie wachsen schnell, sind reich an Protein und Fett und werden mit organischen Nebenprodukten aus der Lebensmittelindustrie, Lebensmittelabfällen, Tiermist und anderen landwirtschaftlichen Nebenprodukten gefüttert. Das System ist durch Patente in wichtigen Märkten wie den USA, China, Indien und der EU geschützt, sowie in einer Reihe weiterer Länder in Asien, dem Nahen Osten, Afrika und Südamerika. Wir bereiten uns jetzt darauf vor, unser System in einem Franchise-Modell zu präsentieren.

Bei Insectum freuen wir uns auf die kommenden Jahre und darauf, starke Geschäfte mit Franchisepartnern weltweit aufzubauen. Franchisenehmer, die unsere Wünsche teilen, einen positiven Beitrag zum Klima, Umwelt und Ernährungssystem leisten möchten, während sie gleichzeitig profitabel arbeiten, sind herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren, um mehr über die Möglichkeiten zu erfahren, Teil unseres Konzepts zu werden.

English

We are proud to launch our groundbreaking system for the production of insect protein and fat for food, pet food, aquaculture, and livestock. The system is a cost-effective modular solution, quick to build and transport globally. The modules are based on recycled shipping containers converted into production units, eliminating the need for buildings. Within the modules, black soldier fly larvae are bred. They grow rapidly, are rich in protein and fat, and are fed with organic by-products from the food industry, food waste, livestock manure, and other agricultural by-products. The system is protected by patents in major markets such as the USA, China, India, and the EU, as well as in several other countries in Asia, the Middle East, Africa, and South America. We are now preparing to introduce our system in a franchise model.

At Insectum, we look forward to the coming years and are excited to build strong businesses with franchise partners worldwide. Franchisees who share our desires to make a positive impact on the climate, environment, and food system while running a profitable business are welcome to contact us to learn about the opportunities to join our concept.

Etablering af produktionsanlæg støttes af LAG MANK. Klik på EU logoet og læs mere om Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.