Dansk

Insectum ApS opdrætter og forarbejder larver af den sorte soldaterflue, Hermetia illucens, også kaldet black soldier fly, med henblik på anvendelse som fodermiddel og i foderprodukter.

Virksomhedskunder bedes venligst kontakte David Munk-Bogballe på +45 30398502 eller ved at skrive til david@insectum.farm.

Deutsch

Insectum ApS züchtet und verarbeitet Larven von der schwarzen Soldatenfliege, Hermetia illucens, auch Black Soldier Fly genannt, mit dem Ziel sie als Futtermittel und in Futterprodukten anzuwenden. 

Wir bitten Geschäftskunden David Munk-Bogballe unter +45 30398502 anzurufen oder eine Email an david@insectum.farm zu schicken.

English

Insectum ApS breeds and processes larvae of the black soldier fly, Hermetia illucens, for application as feed and in feed products.

Business costumers are kindly asked to call David Munk-Bogballe on +45 30398502 or to send him an email at david@insectum.farm.

Etablering af produktionsanlæg støttes af LAG MANK. Klik på EU logoet og læs mere om Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.